Chính sách vận chuyển

 • ĐỐI TƯỢNG GIAO HÀNG

Tất cả khách hàng mua hàng tại xe điện Xanh trên toàn quốc

 • CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
  • Đối với các khách hàng có địa chỉ giao nhận trong bán kính 10KM tính từ Showroom gần nhất của xe điện xanh :  Miễn phí vận chuyển
  • Đối với những khách hàng có địa chỉ giao nhận trong bán kính trên 10KM từ Showroom gần nhất của Thế giới xe điện:
  • Từ 11km trở lên, phí vận chuyển khách hàng phải thanh toán là:
   • 10.000 đồng/km cho các mặt hàng vận chuyển bằng ô tô
   • 5.000 đồng/km cho các mặt hàng có thể vận chuyển bằng xe máy.
  • Các trường hợp vận chuyển ngoài 50km (1 chiều) sẽ áp dụng mức phí riêng, trong từng trường hợp cụ thể thoả thuận về chi phí vận chuyển với khách hàng hoặc chi phí của đơn vị vận chuyển thứ ba. Phần chịu chi phí do khách hàng trả
  • Phương tiện vận chuyển miễn phí (ô tô hoặc xe máy) do xe điện Xanh tự quyết định điều phối.

Các mức phí này áp dụng từ 01/12/2017 đến khi có thông báo mới.

 • THỜI GIAN GIAO HÀNG
  • Cam kết giao hàng 30 – 60 phút trong bán kính 10km tính từ Showroom xe điện Xanh gần nhất
  •  Giao hàng trong 4-8h đối với đơn hàng nằm ngoài bán kính 10km nhưng không quá 30km tính từ Showroom xe điện Xanh gần nhất
  • Đối với đơn hàng nằm ngoài bán kính 30km tính từ Showroom xe điện Xanh gần nhất thời gian giao hàng xe điện Xanh sẽ thông báo với khách hàng sau khi xác nhận với bên giao nhận thứ ba.
 • QUY ĐỊNH CHUNG
  • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm ngay khi xe điện Xanh giao xe.
  • Khách hàng kiểm tra giấy tờ, phụ kiện liên quan sản phẩm và thanh toán đầy đủ theo quy định