Thủ tục đăng ký xe

1. Địa điểm đăng ký: Khách hàng đến 1 trong các cơ quan sau

– Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú

Thủ tục đăng ký xe: